Regnvandshåndtering - HI-Park

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Areal:
Ca. 500 ha.
Årstal:
1993 - 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Midtconsult udarbejdede i 1993 et dispositionsforsalg for byggemodning af en erhvervspark på 500 ha mellem Herning og Ikast. Efterfølgende har Midtconsult projekteret og stået for udførelse af de første tre etaper.

I Danmark oplever vi som følge af klimaforandringer stadig større og kraftigere regnskyl som belaster vej- og regnvandssystemer samt sætter recipienterne under pres. For at sikre en fremtids- og klimasikret håndtering af regnvandet, som belaster recipienten mindst muligt, har Midtconsult designet et regnvandssystem bestående af en række regnvandsbassiner som på nuværende tidspunkt har et magasinvolumen på ca. 4.000 m3 med mulighed for udvidelse ved fremtidige etaper.
 
Regnvand fra seneste etape ledes til 3 bassiner beliggende ved Herningmotorvejen, hvor Hammerum Å er forlagt over en strækning på ca. 800 meter. Åen er anlagt med naturlige slyngninger og bassinerne er indbygget i landskabet langs Herningmotorvejen som en naturlig og rekreativ del af landskabet.