Klosterparken, Kalundborg

Fakta:

Bygherre:
Kalundborg Almennyttige Boligselskab. Afd. Kalundborg v/DAB
Areal:
16.721 m²
Årstal:
2011 – 2013
ÅF's ydelser:
tilstandsvurdering, helhedsplan, budget, idéskitser og kloakprojekt

Boligrenovering af Klosterparken.

Midtconsult har i 2010 været rådgiver for DAB - Kalundborg almennyttige Boligselskab i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsvurdering, skitseprojekt for tilgængelighed og et skønnet budget for oprettelse af boligbebyggelsen ”Boligselskab Klosterparken, Afdeling Klosterparken, Kalundborg/DAB” i Kalundborg.

I tilstandsrapporten er der indarbejdet vurdering af den foretagende termografering udført af Midtconsult, der er udført gennemgang af både ud- og indvendigt dele af bygningerne, samt udført destruktive indgreb som aftalt med Boligselskabet for at sikre korrekt tilstand af byg-ningsdelene.

Bebyggelsen er undersøgt i et sådan omfang, at det anses for at være tilstrækkeligt dækkende til at give det nødvendige grundlag for en samlet vurdering af bebyggelsens beskaffenhed samt vurdering af bygningens tilstand og egnethed for den påtænkte ombygning/renovering.

Der er udført skitseprojekt med henblik på at opfylde tilgængelighedskravet niveau C for 2 boligblokke ud af 11. I dette forslag vil boliger bliver indrettet med inderliggende elevatorer.

Der er udarbejdet skønnet budget ud fra den udarbejdet tilstandsrapport og skitseprojektet.

I afdelingen har Midtconsult i samarbejde med DAB og Kalundborg Almene boligselskab opstartet pro-jekteringen af en total kloakrenovering for de 11 blokke til en anlægssum på 10 mill.

Høj grad af brugerinddragelse.