Gilmosevej

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Areal:
Ca. 1000 m vejstrækning
Årstal:
2011 - 2012
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Projektet omfatter ombygning af Gilmosevej over en samlet strækning på ca. 1.000 meter, som bl.a. omfatter et kanaliseringsanlæg og en underføring af en stitunnel. Ombygningen har til hensigt at forbedre vej- og stiforbindelsen til boligområderne langs Gilmosevej samt til nye boligområder mellem Tjørring og Gullestrup beliggende nord for Herning.

Vejen er ombygget således, at den har fået en bredde på 7 meter mod tidligere ca. 4,5 meter. Den nye kørebane er etableret umiddelbart øst for den eksisterende vej. Derved har det været muligt at anvende den eksisterende kørebane til en 3 meter dobbeltrettet cykelsti.
 
I forbindelse med vejprojektet er der etableret nyt stisystem, som forbinder de nye boligområder langs Gilmosevej med den nyetablerede skole i Tjørring. Der er etableret ca. 800 meter sti samt stitunnel under Gilmosevej.