Silkeborgvej

Fakta:

Bygherre:
Herning Kommune
Areal:
Ca. 760 m vejstrækning
Årstal:
2011
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Projektet omfatter udbygning af Silkeborgvej på strækningen fra vejkrydset Merkurvej/Silkeborgvej til krydset ved fra- og tilkørsels- ramper til Midtjyske Motorvej, en strækning på ca. 760 m.

I begge sider af vejforløbet er der foretaget udbygning af kørebanearealet, således at vejen er blevet 4-sporet. Ligeledes er der udbygget i begge sider af vejen med cykelstier og fortove.
 
Der er endvidere udført midterhelle, venstre- og højresvingsbaner, buslommer samt nye signalregulerede kryds ved Center Allé og Golfvej.
 
Nyt vejbelysningsanlæg er udført og der er etableret nye ledningsanlæg henholdsvis udført diverse omlægninger af eksisterende ledningsanlæg.