Strækningsforbedring ved Sig

Fakta:

Bygherre:
Vejdirektoratet
Areal:
Ca. 360 m vejstrækning
Årstal:
2011
ÅF's ydelser:
Projektering, byggeledelse og tilsyn.

Kurven og T-krydset Lundvej / Vardevej / Hulvigvej mellem Tistrup og Sig blev i 2008 udpeget som sortplet, hvorfor Vejdirektoratet ønskede at ombygge krydset for at øge sikkerheden. Midtconsult blev rådgiver for Vejdirektoratet på opgaven.

Som led i strækningsforbedringen blev der fra nord etableret kanaliseringsanlæg med venstresvingspor og fra syd en højresvingbane. Køresporsbredden blev øget rundt i kurven, så den svarede til bredden på resten af vejstrækningen.
 
Eksisterende shuntspor fra syd blev sløjfet, der blev etableret en vold som optisk ledning, ligesom afmærkningen blev justeret, så den svarede til det nye forløb.