Akustik og god lyd er en del af et godt indeklima

Støj, rum- og bygningsakustik er et vigtigt element af indeklimaet i alle bygninger, for dårlige indendørs akustik- og lydforhold kan medføre en lang række problemer.

Akustik – god akustik har stor betydning i forhold til de støjgener man generes af i hverdagen, både i forbindelse med éns arbejde og i hjemmet. Akustik har betydning for éns trivsel, hvile og evne til at fungere optimalt.

Uanset om det drejer sig om akustik i koncertsale, boligbyggeri, daginstitutioner, skoler, kontorer, produktionslokaler eller restauranter, skal lokalernes støjmæssige og akustiske indeklima være afstemt med alle hverdagens funktioner.

Derfor har vi som rådgivende ingeniørvirksomhed en hel afdeling for akustik. Vi rådgiver om alt inden for støjisolering og akustik og er også lydhøre over for særlige krav og behov.

Test akustikken allerede inden første spadestik

Digital simulering giver mulighed for at opleve akustikkens kvaliteter i bygningens rum, før byggeriet går i gang. På baggrund af projekttegninger og akustiske beregningsprogrammer kan vi beregne akustik og støjniveau allerede i planlægnings- og projekteringsfasen. Det sikrer, at forskellige ideer og løsninger til inventar, vægge og lofter eller klimaskærm kan analyseres digitalt. På den måde undgår vi uforudsete udgifter efter byggeriets færdiggørelse.

Vi garanterer kvalitet, sikkerhed og optimerer byggeriet og giver professionel rådgivning om bygningens akustik i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

Vores ydelser omfatter også målinger af akustik: Fra facadens lydisolering, trinlydniveau og luftlydisolation for boligskel, til efterklangstid, taleforstålighed og øvrige rumakustiske måleparametre.

Støj kender ikke til skellinjer - sørg for afskærmning

Støj fra veje, togtrafik eller virksomheder kan være et alvorligt problem. Derfor er det vigtigt - allerede i projekteringsfasen - at fastlægge de korrekte niveauer for støjbelastninger. Det sikrer overholdelse af indendørs støjkrav i den gældende lokalplan og i bygningsreglementet.

Vi foretager fastlæggelse af niveauet for udefrakommende støj og rådgiver om netop de byggeløsninger, der vil være de rigtige i forhold til det omgivende miljø.