Akustisk arbejdsmiljø og indeklima

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for at forblive arbejdsdygtig og ved godt helbred livet igennem.

Det er en samfundsmæssig udfordring at sikre et sundt og godt helbred livet igennem. På en arbejdsplads kræver det, at der tages en mængde forholdsregler for at sikre den enkelte medarbejder.

Indenfor akustisk arbejdsmiljø findes forskrifter både for støj og akustisk indretning, som er beregnet på fornuftige og gode arbejdsbetingelser.

Kontormedarbejderen skal kunne arbejde koncentreret uden for mange forstyrrelser, og skal også kunne samtale og tale i telefon, uden at det forstyrrer andre.

Medarbejdere i bygge/anlægs-branchen og industrien skal skånes i forhold til støj, som kan skade deres hørelse. Kommunikation skal kunne ske under forhold, som minimerer misforståelser og fejl.

Pædagoger, lærere, undervisere, børn, unge, studerende med flere skal have rum, som sikrer optimale indlæringsforhold, fleksibilitet og mulighed for kreativitet. Aktivitet må ikke føre til stress, hovedpine eller nedsat hørelse.

Et dårligt akustisk indeklima kan føre til stress og sygefravær, nedsat koncentration og ydeevne. Det er derfor vigtigt at skabe lave støjniveauer og dæmpede rum, som sikrer gode arbejdsforhold.