Støj og akustik i institutioner

Pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner, SFO og øvrige institutioner hører til de mest støjbelastede faggrupper. Klager over støj kan være en indikator og forløber for sociale konflikter, sygefravær, tidlig udtrædelse fra arbejdsmarkedet, træthed og stress. Støj har en klar forbindelse til jobtilfredshed og motivation.

Støj og akustik i institutioner

For nogle mennesker opstår høreskader allerede ved 75dB(A). Høreværn skal først tilbydes ved 80dB(A) og er først påbudt ved 85dB(A). Dette er imidlertid hverken praktisk eller særligt forsvarligt i en daginstitution. Kan børnene ikke råbe pædagogerne og hinanden op, så råber de endnu højere. Dermed skabes en skrue uden ende. Blandt andet Dansk Arbejdsmiljøinstitut og BUPL har lavet undersøgelser af forholdene i danske daginstitutioner. Et eksempel er denne fra Arbejdsmiljøinstituttet.

I udredelsen finder man følgende tabel, som viser hvor stor en andel af SFO’er, børnehaver og vuggestuer, der er udsat for støjniveauer over henholdsvis 75, 80, 85 og 90dB(A):

  Vuggestuer Børnehaver SFO’er
% over 75dB(A) 96 95 96
% over 80dB(A) 54 50 67
% over 85dB(A) 7 5 20
% over 90dB(A) 0,1 0,1 1,7

Det fremgår, at der reelt burde tilbydes høreværn i halvdelen af danske daginstitutioner. Det fremgår også, at der var god sammenhæng mellem efterklangstiden og støjniveauet.

Tiltag som kan forbedre støjforholdene

  • Gode akustiske forhold - for eksempel en lav efterklangstid, er en absolut forudsætning for en effektiv dæmpning af støjen
  • Indretning - opdeling af støjende og stille aktiviteter
  • Dæmpning af kilder - undersøgelser af hvor, hvornår og hvordan larm opstår
  • Pædagogisk adfærd - kan have afgørende indflydelse på støjen