Akustik på skoler

Skolebyggeri er altid en udfordring, og det betaler sig at tage akustik og støj med i overvejelserne. Allerede når de enkelte lokalers funktionalitet og placering overvejes, bør der være akustisk rådgivning på banen.

Støjende og stille aktiviteter kan med fordel placeres langt fra hinanden på forskellige dele af skolen. Det kan give de bedste forhold med hensyn til arbejdsmiljø og støjbelastning og i forhold til både indlæring og kreativ udfoldelse. Musiklokaler og sløjd kræver særlige konstruktionsmæssige hensyn. Er skolen placeret tæt på en større vej kræver dette også særlige akustiske forbehold.

Det er altid bedre at projektere med akustiske løsninger inden byggeriet. Når byggeriet først står færdigt, kan det betyde væsentlige ekstra omkostninger at rette op på støjforhold.

Med det nye byggereglement BR10 er der stillet nye krav til undervisningsbyggeri. ÅF rådgiver om og sikrer at kravene opfyldes og foretager målinger, der sikrer, at de projekterede krav bliver opfyldt.

Skolens musiklokale er et område helt for sig selv. Forskellige kunstarter har forskellige krav til akustik, og musik kommer kun til sin ret, når lokalet tilpasser sig kravene. Vi rådgiver om rumakustiske løsninger, hvor lokalet med enkle midler tilpasser sig musikken ved hjælp af variabel efterklangstid.

Vi råder over beregningsprogrammer, som gør det enkelt at forudsige støjforhold, taleforstålighed og efterklangstid. Beregningsprogrammet Odeon anvender oplysninger om materialevalg og rumgeometri til at forudsige akustikken i lokalet og giver mulighed for at høre, hvordan tale, sang mv. vil udfolde sig i lokalet, inden byggeriet er færdigt.

Akustiske forhold og deres symptomer

Symptomer

Konsekvenser

Dårlig luftlydisolation mellem lokaler, boliger og igennem facader
Lang efterklangstid
 
 • Trafikstøj
 • Forstyrret undervisning
 • Larm fra gange, musiklokaler, legeplads og andre undervisningslokaler
 • Høje støjniveauer
 • Lav taleforståelighed
 • Rungende lokaler
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat indlæringsevne
 • Stress
 • Tinnitus
 • Irritation
 • Klager
 • Nedsat hørelse
 • Problemer med arbejdstilsynet
 • Hyperacusis

Åbne rum og planer til undervisning

I ÅF har vi desuden erfaring med design af åbne rum og planer i skoler. Denne type skoler rummer en særlig udfordring, og det vil ikke være muligt at opnå et helt åbent design. Lydsmitten mellem undervisningsområderne vil være enorm, hvilket kan gøre det umuligt at gennemføre undervisning.

Vi bruger simuleringsværktøjet Odeon til frit og realistisk design af rumakustik for komplicerede lokaler, hvor effekter som afskærmning og fysisk placering af absorbenter, mennesker og møbler har reel betydning for resultatet.