Logbog for støj og arbejdsmiljø

Vi råder over udstyr til registrering og logning af støj i forbindelse med erhverv og arbejdsmiljø. Det foregår i praksis ved, at vi udleverer en logbog og sætter en mikrofon på en medarbejder. Medarbejderen skal således bære mikrofonen under arbejdet og notere oplysninger om daglige gøremål og rutiner i et antal dage.

Vi sammenholder mikrofonens målinger med medarbejderens aktiviteter. Resultatet bliver en støjvurdering af de enkelte aktiviteter. Det gør det muligt at gribe effektivt og præcist ind, der hvor problemet er frem for at indføre generelle tiltag med begrænset effekt.

Støjlogning kan anvendes mange steder

Logning af støj kan anvendes mange steder, men typisk i meget støjende miljøer:

  • Industri og produktionsvirksomheder
  • Daginstitutioner, SFO, vuggestuer, skoler, institutioner
  • Byggepladser

Eksempel på støjlogning

Støj logges med et personbåret dosimeter, og personen, der bærer dosimeteret, skriver samtidig sine gøremål og rutiner i en logbog på timebasis.

Herunder ses resultaterne af en støjlogning i en daginstitution. Den pågældende dag blev der logget i 3 timer.

Peakværdier for impulsstøj. Grænsen på 137dB(C) må ikke overskrides i løbet af arbejdsdagen. Peakværdier for impulsstøj. Grænsen på 137dB(C) må ikke overskrides i løbet af arbejdsdagen.

 

Peakværdier for impulsstøj. Grænsen på 137dB(C) må ikke overskrides i løbet af arbejdsdagen.Grænseværdien for 8timer er 85dBA, og selv om denne overskrides i perioder i løbet af dagen betyder det ikke nødvendigvis at der er tale om en overskridelse. Peakværdier for impulsstøj. Grænsen på 137dB(C) må ikke overskrides i løbet af arbejdsdagen.Grænseværdien for 8timer er 85dBA, og selv om denne overskrides i perioder i løbet af dagen betyder det ikke nødvendigvis at der er tale om en overskridelse.