Campus Vejle

Ombygningen af Campus Vejle består i en udvidelse med adskillige nye undervisnings faciliteter og et stort atrium område med åbne plan og samtidigt ønske om åbne lærringsrum.
Trafikstøj: Vejstøj
Trafikstøjen fra vejene i området krævede en projektering og undersøgelse i forhold til facadevinduerne. Støjbelastningen af facaden overskrider grænseværdien og det gav anledning til supplerende krav i forhold til indendørs komfort. Det var vigtigt at vinduer kun kunne åbnes som flugtveje og ikke til indeklima / komfort for at kunne holde prisen nede og samtidigt overholde lokalplanens og bygningsreglementets krav. Der er dog også redegjort for de forventede støjforhold indendørs med både åbne og lukkede vinduer.
 
Bygningsakustik: Luftlydisolation
Midtconsult har udført beregning på luftlydisolation af skillevægge i kontorer. Midtconsult beregnede den forventede luftlydisolation for konstruktioner sammensat af døre, glas og gips, idet der sikredes at byggeprogrammets krav blev tilgodeset og der sikredes at unødig overhøring mellem lokaler kunne undgås. Der er anbefalet konstruktioner som opfylder krav til luftlydisolation og trinlydniveau.
 
Efterklangstid
Midconsult har udført adskillige Odeon simuleringer på både åben plan atrium område og klasselokaler.
 
Bygningen indeholder et åbent område som består af flere atrier i 3 etager med kompleks geometri og højt til loftet. Området fungerer både som atrium, og forbindelsesområde til hele bygningen og der er åbne undervisningsområder, loungeområder, områder til gruppearbejde og gangarealer.
Kravet til efterklangstid i det åbne område er 0,4sekunder og der sikredes en god begrænsning af støj mellem de aktive områder med DL2>5dB i henhold til DS/EN ISO 3382-3 ved simulering med møblement og absorberende skærmvægge på baggrund af arkitektforslag.
 
Projekteringen udførtes i overensstemmelse med SBi-anvisning 218 ”Lydforhold i institutions- og undervisningsbyggeri.”