Ishøj Stationsplads

Ishøj Stationsplads er et boligprojekt med 107 lejligheder i op til 6 plan fordelt på 2 bygninger med boliger og erhverv. Bygningerne er opført i et område med særdeles stærk trafik, med støj fra både vej, tog og endvidere erhvervsstøj fra en busholdeplads. 
Der er foretaget omfattende støjdæmpning og der har været særligt fokus på bygningsakustik for at overholde bygningsreglementets krav mellem de mange boliger.

Ekstern støj – fra busterminal
Boligerne på Ishøj Stationsplads opføres omkring en busstation med mere end 2 linjer. Busstationen opfattes derfor som en støjende virksomhed og der udførtes derfor en støjberegning for at fastlægge støjbelastningen på boligerne. Beregningerne viste et behov for at altaner inddækkedes med støjværn for at sænke støjniveauet på udendørs opholdsarealer.
 
Vejstøj
Boligerne opførtes i kort afstand til Ishøj stationsvej, som er stærkt trafikeret. Der udførtes en støjkortlægning af støjbelastningen af bygningernes facader og der konstateredes et stærkt forhøjet niveau. Der opførtes støjværn på altangange og troldtekt på undersiden af overliggende altangange for at dæmpe støjniveauet på facader og vinduer.
Endvidere udførtes vinduerne i facaden med lavt placeret åbninger i forhold til støjværnet, og resultatet er et meget lavt indendørs støjniveau.
 
Togstøj
Ishøj Stationsplads ligger meget tæt på S-tog banen. Der er derfor regnet på støjbelastningen fra togstøj. Dette gav anledning til inddækninger af altaner og projektering af facadelydisolation.
 
Bygningsakustik: Luftlydisolation og trinlydniveau
Midtconsult har udført beregning på luftlydisolation og trinlydniveau. Midtconsult beregnede den forventede luftlydisolation for konstruktionerne og sikrede at bygningsreglementetskrav kunne overholdes.
Omfattede bl.a.. regulering af:
  • Trinlydniveau fra reposer og altangange
  • Luftlydisolation og trinlydniveau mellem boliger, vandret og lodret skel
  • Luftlydisolation og trinlydniveau fra supermarked i stueplan til lejlighederne over.
Bygningsakustik: Facadelydisolation
Ud fra de udførte beregninger, på støjniveauer fra trafikstøj – vejstøj og togstøj og ekstern støj fra busserne, kunne støjbelastningerne fastlægges og der kunne projekteres en strategi for støjbekæmpelse.
Altangange inddækkedes med støjværn, undersiden af overliggende altangange blev forsynet med troldtekt. Fritliggende altaner blev udført med støjværn og troldtekt på undersiden.
Vinduerne blev projekteret således at de åbnede under støjværnet, således at det indendørs støjniveau med åbne vinduer blev holdt så lav som overhovedet mulig.
Vinduerne blev designet så den indendørsstøjbelastning med lukkede vinduer overholdt bygningsreglementets krav.