Krifa, Lisbjerg

Krifas nye kontordomicil er placeret på toppen af en bakke tæt ved motorvejen E45 og motorvejen mod Grenå i Århus Nord.
Trafikstøjbelastningen i området er høj, og krævede en undersøgelse for at sikrer det indendørs støjmiljø og ordentligt arbejdsklima for de ansatte, endvidere var der skærpede krav i lokalplanen til det indendørsstøjniveau.
Vejstøj
Trafikstøjbelastningen er undersøgt for udendørs opholdsarealer og for facaden. Støjen er beregnet med SoundPLAN og tager højde for både trafikmængde, dens sammensætning og hastighed, for højdeforskelle og terræntyperne i området, samt for bygningens fysiske placering.
 
Facadelydisolation
På baggrund af de undendørs støjbelastninger er den indendørs støjbelastning fra vejstøj undersøgt. Der er stillet krav til lydreduktionen i vinduerne for at begrænse støjen. Facadelydisolationen i vinduer i små mødelokaler skal som udgangspunkt være lidt bedre end i åbne kontorrum.
 
Rumakustik: Efterklangstid
Midconsult udførte adskillige Odeon simuleringer på mindre mødelokaler, kantinen, kontorarealer og atrier.
Målet var at overholde arbejdstilsynets og bygherreprogrammets krav til akustisk dæmpning på kontorarealer og sikrer en gunstig grund-akustik i atrier og øvrige rum.