Mascot international

Nyt domicil og logistikcenter for Mascot international A/S. Beliggende, mellem Ikast og Silkeborg lige ved Herning motorvejen og den kommende motorvej til Viborg, er kontorhuset centralt placeret i midtjylland.
Placeringen ved motorvejen betyder akustiske overvejelser i forhold til vejstøj, både i forhold til niveauet på facaden og lydreduktionen igennem facaden.
Bygningen indeholder desuden et atrium med rulletrapper og åben reception samt et auditorium til diverse præsentations og undervisningsbrug.
 
Vejstøj
Boligerne opførtes i kort afstand til Ishøj stationsvej, som er stærkt trafikeret. Der udførtes en støjkortlægning af støjbelastningen af bygningernes facader og der konstateredes et stærkt forhøjet niveau. Der opførtes støjværn på altangange og troldtekt på undersiden af overliggende altangange for at dæmpe støjniveauet på facader og vinduer.
Endvidere udførtes vinduerne i facaden med lavt placeret åbninger i forhold til støjværnet, og resultatet er et meget lavt indendørs støjniveau.
 
Bygningsakustik: Luftlydisolation og trinlydniveau
Midtconsult har udført beregning på luftlydisolation og trinlydniveau. Midtconsult beregnede den forventede luftlydisolation for konstruktionerne og sikrede at bygningsreglementetskrav kunne overholdes.
Omfattede bl.a.. regulering af:
  • Trinlydniveau gange og mellem kontorlokaler
  • Luftlydisolation og trinlydniveau mellem kontorer, vandret og lodret, for at sikre mulighed for uforstyrrethed og fortrolighed.
  • Facadelydisolation.
Bygningsakustik: Facadelydisolation
Ud fra de udførte beregninger, på støjniveauer fra trafikstøj – vejstøj, kunne der fastlægges krav og tages forholdsregler i forhold til både støj på udendørs opholdsarealer, og støj indendørs i bygningen. Vinduerne blev designet så den indendørsstøjbelastning med lukkede vinduer overholdt normale anbefalinger og lokalplanskrav.
 
Rumakustik
Der er udført lette undersøgelser i forhold til DS/EN ISO 3382-3, akustik i kontorer, idet der blev opstillet krav til bygningens indretning for at sikre fornuftige arbejdsforhold. Dertil kom også undersøgelsen af støj fra rulletrapper i det centrale atrium, såvel som efterklangstiden
Midtconsult anvender Odeon til at undersøge og projekterer generel rumakustik, programmet tager højde for absorbenternes placering og absorberende egenskaber, og det tager højde for diffraktion omkring skærmkanter og hjørner.
Midtconsult anbefaler at kontorer indrettes i samarbejde med akustikere og at de akustiske forhold undersøges både i projektering og med kontrolmåling i forhold til parametre i DS/EN ISO 3382-3.
Bygningen indeholder også et auditorium til 300personer. Auditorier kræver særlige akustiske undersøgelser. Det er en udfordring at afveje efterklangstid i forhold til lydstyrke i forhold til baggrundsstøj for at optimerer taleforståligheden.
 
Installationsstøj / teknikstøj
Bygningen rummer et antal rulletrapper som afgiver et relativt højt støjniveau. Rulletrapperne er placeret relativt tæt ved receptionen, og det har været en særlig udfordring at undersøge støjforholdene omkring rulletrappen og forholdene i receptionen.

Erfaringsmæssigt kan rulletrapper godt udgøre en væsentlig støjgene når de placeres tæt på arbejdsstationer til kontor- og kontorlignende arbejdsopgaver.