Udbetaling Danmark i Holstebro

Udbealing Danmark opfører nyt kontordomicil i Holstebro. Byggeprogrammet har lagt et særlig fokus på rumakustik og har forholdt sig til en standard for akustisk kontorindretning som ikke var endeligt vedtaget da projekteringen udførtes. Midtconsult har bistået med den akustiske rådgivning til byggeriet.
Vejstøj
Vejstøjen blev undersøgt med SoundPLAN i forhold til nærmeste større veje og der blev fundet et let forhøjet niveau. Der blev derfor fastlagt indendørs støjniveau, ved at stille krav til luftlydisolationen til vinduerne, som overholdt lokalplanens og byggeprogrammets krav til vejstøj indendørs.
 
Togstøj
Jernbanen er ca. 50m fra bygningen, og det resulterende støjniveau på facaden blev fastlagt. Undersøgelsen gav ikke anledning til foranstaltninger mod togstøj.
 
Facadelydisolation
Vejstøjen var en anelse høj, og der blev derfor fastlagt krav til luftlydisolationen i vinduerne for at imødekomme krav til indendørs støjniveau ihht. til lokalplanen og byggeprogrammet.
 
Rumakustik
Der er udført særlig projektering i forhold til rumakustikken. Byggeprogrammet specificerer projektering ihht. DS/EN ISO 3382-3, hvor der kigges på støj og akustik imellem arbejdsstationer.
Der er foretaget projektering med simuleringer som angår indretning såvel som lofter og vægge.
Der er stillet krav til møblering og brug af indvendige støjskærme og vægabsorbenter i forhold til at overholde kravene.
Undersøgelsens formål var at indskrænke den afstand hvor en person anses for forstyrrende til mindre end 8m, i den oprindelige indretningsplan ville personen have været forstyrrende mere end 20m væk. Det oprindelige forslag svarer til almindelig kontorindretning.
De særlige parametre der er kigget på er:
 
Afstandsdæmpning DL2,s
Afstand for forstyrrelser / Radius of disturbance rD
Taleniveauet i 4m’s afstand LpA,s,4m
 
Endvidere er der undersøgt efterklangsforhold i det centrale atrium og foretaget dæmpende tiltag omkring dette.