Akustik for arkitekter

Arkitekter kan med fordel samarbejde med akustikere i skitsefasen, når der disponeres planlægninger, rumindretning og facader.

Indenfor for eksempel sundhedsvæsenet og institutionsbyggeri er det vigtigt at adskille støjfølsomme zoner fra støjproducerende aktiviteter, ligesom det i boliger og erhvervsbyggerier er nødvendigt at indarbejde lyddæmpning for at imødese komfort og arbejdsmiljø.

De optimale løsninger fremkommer via et samspil mellem rumdisponering og akustisk regulering. Tidlig rådgivning sikrer, at arkitektens ønsker til rummets eller uderummets form kommer til udtryk, og går hånd i hånd med en behagelig atmosfære.

Med det rette materialevalg og indarbejdelse af akustiske absorbenter, kan glatte overflader stadig opnås. Akustisk regulering er ikke nødvendigvis arkitektonisk uskønt eller firkantet.

Vi samarbejder gerne med arkitekter og rådgiver om potentielle alternativer. Desuden har vi mulighed for at undersøge de akustiske variationer og kvaliteter alene på baggrund af nogle overordnede skitser og idéer.
 
akustik for arkitekter