Akustik for bygningsinvestorer / ejendomsselskaber

Vi har mange års erfaring med bygherrerådgivning, rum- og bygningsakustiske målinger og projektering i forbindelse med både nybyggeri, ombygning og renoveringer.

Renovering og ombygning

Kontrolmålinger inden køb af en ældre bygning til renoverings- og ombygningsformål kan sikre, at akustik og støjforhold opfylder bygningsreglementet, så ejendommen kan få den nødvendige ibrugtagningsgodkendelse eller tilladelse til ændret anvendelse. Målingen kan således bruges både til risikoafdækning, samt til mere præcis vurdering af renoverings- og ombygningsomkostninger.

Vores akustiske eksperter har erfaring med projektering af både bygnings- og rumakustik samt støjforhold. Også i forbindelse med ombygning og renovering, hvor det ofte er nødvendigt med en lidt kreativ tilgang, for at finde en god og anvendelig løsning.

Akustik- og støjscreening

Vi udfører støj- og akustikscreeninger - både med og uden måling - til risikoanalyse til brug for ejendomsinvestering og til afdækning af forventede omkostningsniveauer i forbindelse med både nybyggeri, renoveringer og ombygninger.