Akustik for entreprenører

Vi udfører akustiske beregninger og kontrolmålinger af blandt andet trinlydsniveau, luftlydsisolation og efterklangstid.

Vi indarbejder lydforhold i projekteringen og beregner og måler i forhold til gældende standarder og lovgivning. I projekteringsfasen sørger vi for at anvise de rette konstruktioner og materialevalg, som både giver en langsigtet akustisk løsning, en god økonomi og en sikkerhed for resultatet.

Vi foretager både simple og avancerede beregninger på rumakustiske forhold. I de fleste arbejdslokaler er det tilstrækkeligt med simple beregninger. Men for større, komplicerede, hårde eller støjfyldte lokaler, eller hvor der er særlige krav og risiko for akustiske problemer, anbefaler vi avancerede akustiske beregninger og kontrolmålinger.

Det kan for eksempel være

  • åbne kontorplaner
  • storrumskontorer
  • arbejdsrum med større maskiner
  • nøje definerede arbejdsstationer
  • gymnastiksale og svømmehaller
  • biografer og auditorier

Få en akustiker med på råd i projekteringsfasen. Vi kan undersøge de akustiske forhold ud fra oplysninger om overflader og bygningsmaterialer, anvendte komponenter, opbygning, udførelse og rumgeometri. Få svar på, om de anvendte materialer er tilstrækkelige, eller om der skal laves yderligere akustisk regulering inden der bygges. Det betaler sig at vælge de rigtige materialer fra starten.