Auralisering - lyt før du bygger!

Danmark har siden 2008 haft nye regler for trafikstøj. Støjreglerne omfatter både vejstøj og støj fra jernbaner, og indebærer både nye vejledende støjgrænser og en ny beregningsmetode. Det har betydet en væsentlig ændring af måden, problemer med trafikstøj fortolkes.

I ÅF anvender vi beregningsprogrammet Odeon til akustiske undersøgelser af rumakustik. Én af Odeons største styrker er muligheden for auralisering, det vil sige muligheden for at lytte til musik eller tale, som det vil lyde i bygningen, inden den er opført. Det er dermed muligt med egne ører at opleve de akustiske kvaliteter, eller manglen på samme, i den projekterende fase.

Typisk tager det nogle få arbejdsdage at fremstille en digital 3D-model for et større lokale. Men det er tid og penge, som i sidste ende kan være givet rigtig godt ud. Resultaterne af beregningerne giver et meget bedre overblik over lydforholdene i lokalet og kan afsløre problemer, som almindelige beregninger og erfaringer kan overse.

Programmet giver mulighed for at teste en lang række akustiske forhold med egne ører.

  • Efterklangstid
  • Taleforståelighed
  • Lydtrykniveauer
  • Support med højttalere og PA-anlæg
  • Reflektioner og uønskede ekkoer
  • Baggrundsstøj