Rum- og bygningsakustiske målinger

Vi udfører rum- og bygningsakustiske kontrolmålinger på byggeri. Det er typisk foranlediget af krav fra bygherrerådgiver, myndigheder eller egenkontrol eller test fra producenten.

Vores målingsydelser omfatter en lang række parametre, som beskriver lyd og støj i og mellem rum. Herunder er de mest almindelige beskrevet. Efterklangstid, luftlydisolation, trinlydniveau og støj er de parametre, som der hyppigst er krav til.

Rumakustiske målinger

Efterklangstid
Beskriver hvor hurtigt lyden henfalder, udslukkes i et rum [T, T20, T30]

Støjniveauet
Fra tekniske installationer, fra grupper af mennesker, trafikstøj, naboer, virksomheder og andet [LA,eq]

Afstandsbetinget fald i støjniveauet
Hvor langt væk virker støjen fra en som taler i telefon generende eller hørbart på et kontorplan, [DL2 rD, rP]

Taleforstålighed
Evnen til at forstå tale mennesker imellem eller fra højtalere [STI, STIPA]

Akustisk kapacitet
Antallet af personer som kan opholde sig i et rum og stadig have tilfredsstillende forhold for samtale[N]

Bygningsakustiske målinger

Luftlydisolation
Væg-, facade-, loft- og etagedækkonstruktioners evne til at stoppe luftbåren lyd [R’W, D’nT]

Trinlydniveau
Gulve og etagedæks evne til at modstå trinstøj og anslag [L’nW]