Facadelydisolation

Facadelydisolation er en af de vigtigste måder at begrænse støj udefra. Vi projekterer og anviser kravene til facadekonstruktionens lyddæmpning på baggrund af viden om støjniveauet på facaden.

Facadelydisolation

Det er ofte således, at denne type beregninger udføres i forlængelse af en støjberegning fra enten ekstern støj fra virksomheder, vejstøj, togstøj eller lignende. Formålet er at begrænse støjniveauet inde i bygningen.

Bygningsreglementet og støjvejledningerne anviser hvor meget vejstøj, der maksimalt kan tillades på facaden såvel som indendørs i boliger med henholdsvis åbne og lukkede vinduer.

Mindre støj med åbne vinduer

I forlængelse af vejledning nr. 4 2007: ”Støj fra veje” er der stillet en række krav til det indendørs støjniveau med både åbne og lukkede vinduer. Overholdelse af disse krav kræver både en støjberegning af vejstøjniveauet, såvel som en projektering facadelydisolationen og evt. kontrolmåling efter opførelsen af byggeriet.

Der er ikke ret mange løsninger på problemet med de åbne vinduer på markedet i dag. Vi har undersøgt flere muligheder for at løse problemet og har fundet en række prisbillige og enkle løsninger. Det er dog vigtigt, at problemstillingen adresseres så tidligt som muligt, da forkert valg af vinduer kan betyde betydelige meromkostninger.

Vi udfører desuden kontrolmålinger af facadelydisolation og måling af facadestøjniveau, såvel som kontrol af indendørs støjniveau med både åbne og lukkede vinduer.