Installationsstøj

Støj fra tekniske installationer er en af de mest almindelige former for støjgener. Vi råder over udstyr til støjmåling såvel som udstyr til supplerende målinger til både lovmæssige korrektioner, øget præcision, til identifikation af årsag og til korrekt dimensionering af afhjælpning.

Typiske former for installationsstøj omfatter:

 • Ventilationsstøj
 • Varmepumper
 • Vandrør
 • Toiletter
 • Vandpumper
 • Klimaanlæg / køling
 • Teknikrum med maskiner
 • Affaldsskakter
 • Højfrekvent støj fra PA-systemer til talevarsling
 • Skraldesugningsanlæg
 • Frekvensomformere
 • Udendørs installationer / afkast
Vi har udstyr til måling af støjniveau, acceleration, efterklangstid, luftlydisolation, lavfrekvent støj, toneanalyse og FFT analyse af støj. Men vigtigst af alt har vores erfarne akustikere trænede ører, solid teoretisk og praktisk erfaring med måling, identifikation og afhjælpning.
 

Vores rådgivning omfatter også projektering af støjsmitte fra anlæg mellem rum, såvel som udefra og ind. Ved hjælp af oplysninger om støjkilderne kan vi projektere passende konstruktioner og afhjælpning, både som lyddæmpere i rør, og som vægge, forsatsvægge og indkapslinger.