Luftlydisolation

Luftlydisolation betegner bygningselementers evne til at reducere lyd mellem rum. Det drejer sig derfor i høj grad om at minimere forstyrrelser fra tilstødende lokaler og samtidigt sikre, at et rum har en tilstrækkelig grad af fortrolighed.

Projektering af luftlydisolation har indflydelse på det akustiske indeklima i det færdige byggeri.

Det kan for eksempel være for at

  • Dæmpe støj fra tekniske installationer, herunder støjgener fra pumper, server, printer og kopirum eller særligt støjende maskineri.
  • Sikre fortrolighed mellem lokaler, for eksempel mellem møderum og kontorområder.
  • Minimere distraktioner og forstyrrelser fra andre rum og tillade bedre mulighed for koncentration og fordybelse.
  • Minimere støj fra naboer, trafikstøj eller tilstødende erhvervslejemål og generel virksomhedsstøj.

I ÅF har vi erfaring og udstyr til at sikre den rigtige luftlydisolation til det rigtige formål. Vi har viden om en lang række konkrete konstruktioner og konstruktionsprincipper og anvender specialiseret udstyr og software, både til måling og dimensionering af konstruktioner.

Vi har desuden gode erfaringer med at dimensionere luftlydisolation for etage-, facade- og vægkonstruktioner til at sikre overholdelse af støjgrænser.