Efterklangstid

Måling af efterklangstid er en af de mest fundamentale akustiske analyser af rumakustikken i rum og lokaler. Det er ofte efterklangstiden som er den primære specifikation til den akustiske kvalitet af et rum, og dermed også den parameter som der er sat krav.

Efterklangstid Måling af efterklangstid og luftlydisolation med rundstrålende højttaler.

I ÅF har vi stor erfaring både med måling og beregning af efterklangstiden i rum. Groft sagt beskriver efterklangstiden, hvor lang tid en lyd er om at klinge ud / forsvinde i et rum. Det har stor indflydelse på, hvordan mennesker oplever rummet og de aktiviteter, de kan udføre i rummet.

Det er muligt for mennesket at høre ændringer i efterklangstiden på blot 5%, og efterklangstiden relaterer til det oplevede støjniveau. Derigennem har det også betydning for evnen til koncentration.

Lang efterklangstid er ofte ønskeligt i forhold til musikoplevelser, men i det daglige ønskes generelt en kort efterklangstid. En lang efterklangstid er næsten altid det, man forbinder med dårlig akustik. Kombineret med støj kan det give betydeligt forringet taleforstålighed mellem mennesker.

Det er afgørende for langt de fleste rum, at efterklangstiden matcher den tiltænkte anvendelse.

Efterklangstiden bliver ofte beregnet med simple formler. Og som et alternativ til efterklangstid kigges ofte på ækvivalent absorption. Men i ÅF har vi en lang tradition for at bruge lidt mere avancerede teknikker, som giver langt større sikkerhed for resultatet. Vi er meget bevidste om, at placering af absorbenter, baffler, lydlofter og vægabsorbenter bør fordeles i lokalet. Lyd bevæger sig i alle retninger, og derfor kan det ikke nødvendigvis forventes at blive godt, hvis der kun dæmpes i én retning – mellem gulv og loft.