Trinlydniveau

Trinlydniveau er lyd / støj fra mekaniske anslag på gulvoverfladen i et tilstødende lokale. Formålet med målingen er at begrænse støjgenerne fra personer som færdes i tilstødende lokaler.

For lav trinlydisolation er en af de hyppigste årsager til naboklager over bygninger. Det er også en af de parametre, som hyppigst viser sig at være utilstrækkelig ved kontrolmålinger.

Målingen foregår ved, at en bankemaskine (se illustrationen) anslår gulvoverfladen i et andet lokale, end det man måler i. Fortrinsvis et tilstødende lokale eller gangareal. Den støj, som måles, er derfor den støj, som er overført direkte via konstruktionerne.

Facadelydisolation Standardiseret bankemaskine. 5 stålhamre á 500 g falder hver 4 cm med en samlet anslagsfrekvens på 10 Hz.

Det har stor betydning at der indgår et fjedrende/ elastisk element i konstruktionsopbygninger, hvor der er krav til trinlydisolation, og hvor personfærdsel i naborum og gangarealer i øvrigt ikke må virke generende.

At opnå en god trinlydisolation kræver en særlig opmærksomhed. Selv små fejl kan få afgørende betydning og være både svære og dyre at rette. Det er også vigtigt at identificere omfanget korrekt, hvilket kræver en del erfaring. I ÅF har vi stor erfaring med både projektering og måling af trinlydniveau. Dertil kommer, at vi har opbygget en solid ekspertise omkring afhjælpning og fejlfinding. Eksempler på byggerier, hvor der stilles krav til trinlydniveau.

  • Skoler
  • Kontorer
  • Daginstitutioner
  • Boliger
  • Erhverv tilgrænsende boliger
  • Hospitaler
  • Kulturinstitutioner
Facadelydisolation