Rumakustik med Odeon

ÅF kan foretage avancerede beregninger på rumakustik med programmet Odeon. Dette program giver mulighed for at undersøge de akustiske forhold f.eks. omkring efterklangstid, tale og musik i projekteringsfasen.

Gennem beregninger på en digital 3D model er det muligt at foretage akustiske optimeringer i forhold til både konstruktionen og materialevalg og dermed forbedre økonomien.

Rumakustik med Odeon
Illustration gengivet med tilladelse af: Odeon

Det er muligt for eksempel at undersøge om lydtrykket i auditorier er tilstrækkeligt, eller om der er brug for højttalere og eventuelt optimere placeringen af disse. Der kan udarbejdes tal for taleforståelighed, efterklangstid med videre for at sikre gode og ensartede lytteforhold. Og det er også muligt at undersøge arbejdsforhold og begrænse støjproblemer.

Typiske bygnings- og lokaleforhold hvor programmet er oplagt til at kontrollere efterklangstid, taleforståelse og lydtrykniveau

 • Haller og fællesrum
 • Åbne kontorlandskaber
 • Åbne kontorlandskaber i flere etager 
 • Forsamlingshuse 
 • Koncertsale 
 • Kantiner 
 • Fabrikshaller 
 • Lagerhaller 
 • Kongrescentre 
 • Større konference- og mødelokaler 
 • Auditorier 
 • Biografsale  
 • Alle større lokaler med krav til lydforhold og/eller udformning

Med Odeon er det muligt at lave undersøgelser af akustikken i projekteringsfasen og dermed sikre, at Bygningsreglementets krav og arbejdstilsynets anvisninger opfyldes fra start.

Det er en god idé at undersøge de akustiske forhold inden opførelsen. Det er muligt at undersøge, hvilke konsekvenser materialevalg og rumgeometri har for akustikken, længe inden det første spadestik tages. I sidste ende kan en sådan undersøgelse spare mange penge, både i forhold til materialeindkøb og eventuelt senere ændringer af konstruktionen.