Støjmåling afdækker hurtigt og effektivt støjproblemer

Vi rådgiver om og måler støj, såvel udvendigt som indvendigt. I ÅF råder vi over udstyr og programmer, som sikrer en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre. For eksempel efterklangstid, dæmpning, lydtryk osv.

Støjmåling

Vi kan hjælpe med såvel beregning som måling af støj. Vi rådgiver desuden om afhjælpende foranstaltninger og kan dokumentere effekten heraf.

Vores ydelser omfatter både måling af ekstern støj fra virksomheder, NR-kurver for ventilationsanlæg, installationsstøj i boliger, kontorer og industrielle bygninger, samt måling af støj fra maskiner.

Når produktionsvirksomheder skal kortlægges for støj kan støjmålinger og kildestyrkemålinger desuden indgå i kortlægningsprocessen for at øge præcisionen og mindske usikkerheden.

I ÅF er vi kvalificerede til støjmåling og udarbejdelsen af rapporter over støjforhold som dokumentation til myndighederne.