Lav tolerance ved ekstern støj

Ekstern støj betegner alle former for udefrakommende støj. Der er ofte meget lav tolerance for ekstern støj. Det er støj, vi ikke selv styrer, og som påføres direkte eller indirekte som følge af beslutninger, der måske ikke nødvendigvis tager højde for en eventuel støjproblematik.

Typiske former for ekstern støj

  • Vejstøj
  • Ekstern støj fra virksomheder
  • Ekstern støj fra lufthavne og flytrafik
  • Ekstern støj fra havneområder
  • Togstøj
  • Vindmøllestøj
  • Ekstern støj fra skydebaner

Ud over en lavere tolerance, så betyder ekstern støj også en øget helbredsrisiko, især i forhold til hjertekarsygdomme og slagtilfælde.

I ÅF råder vi over udstyr og programmer til såvel måling som beregning af virksomheders støjudledning.