Støj i VVS- og tekniske installationer

I ÅF kan vi bistå med projektering og/ eller kontrol i forhold støj og lyd fra køle- og ventilationssystemer, samt andre tekniske installationer.

De tekniske kompetencer vedrører både lyd og støjs udbredelse internt i lokaler, samt lydspredning fra rum til rum, og ikke mindst som ekstern støj til omgivelserne uden for bygningen.

Granskning / projektering af ventilationssystemer

  • Sandsynlighed for overholdelse af støjkrav i rum
  • Dimensionering af lydisolation mellem lokaler i ventilationssystemet
  • Vurdering af mulige støjgener hos naboer i omkringliggende bygninger
  • Undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser ved at flytte anlægget
  • Vurdering af konkrete anlægs påvirkning af støj- og taleforhold i forhold til arbejdsstationer mange meter væk i store lokaler og haller. Også inden opstilling
  • Dimensionering af konkret bekæmpelse / afhjælpning

Vi vurderer for eksempel på baggrund af den samlede overførsel via armaturer, kanalvægge, tværsnitsstørrelser, vægstørrelse, modtagerrummets størrelse og akustiske indretning, samt hvis der findes anlægsspecifikke værdier som dæmpning eller kildestyrke.

Som bygherrerådgivere kan vi bistå med at stille de rette krav til anlæg, samt med granskning af dokumentation på leverancer / installationer.

Endvidere råder vi også over det nødvendige udstyr til kontrolmåling af både støj i lokaler og lydisolation mellem rum, samt i forhold til støjafgivelse til omgivelserne.