Støjscreeningen afdækker dine behov

En støj- og akustikscreening tjener til at afdække behovet for og omfang af forundersøgelser og projektering af for eksempel en bygning.

En screening af et byggeri tager udgangspunkt i både bygningens type, anvendelse, formål og beliggenhed.

Vi undersøger den lokale lovgivning for regler vedrørende støj og akustik. Desuden undersøger vi hvilke regler i bygningsreglementet og i arbejdstilsynets anvisninger, der finder anvendelse i forhold til projektet. Og vi kigger på kort, anvendelseskort, byggeprogrammet, situationsplaner samt luftfotografier.

På baggrund af det foreliggende materiale vurderer vi hvilke undersøgelser, der er relevante at udføre på detaljeniveau, såvel som hvilke bygningsmæssige krav, der skal stilles til det forestående byggeri.

For langt de fleste projekters vedkommende kan vi typisk gennemføre støj- og akustikscreeningen på nogle timer.

Støjcreeningen kan desuden følges op med en spørgesession, hvor vores akustikere spørger ind til detaljer, løsninger, materialevalg, omfang, opstalter, snit, planer, udførelse, ventilationsgennemføringer, anvendelse mv. på baggrund af det projektmateriale, som foreligger ved mødet. Vi kan også inddrage andre faggrupper indenfor brandrådgivning, VVS, el, konstruktion mv. Derved sikrer vi en fyldestgørende projektering, et godt overblik og en god start på hele projektet.