Få overblik over støj i virksomheden

I ÅF rådgiver vi om, måler, beregner og kortlægger ekstern støj fra virksomheder. Vi råder over udstyr og programmer, som giver et strategisk overblik over virksomhedens støj. Et overblik som præcist viser, hvor og hvordan der skal sættes ind overfor støjen. Dermed kan vi både optimere økonomi og støjdæmpning.

Virksomhedsstøj

Få overblik med et støjkort

Vi anvender oplysninger om støjkilder fra virksomhedens køleanlæg, ventilation, intern og ekstern logistik mv., samt bygnings- og terrænforhold til at udarbejde støjkort og punktberegninger, som giver et detaljeret overblik over virksomhedens afgivelse af støj til det eksterne miljø.

Støjmålinger til dokumentation

Støjmålinger anvendes generelt til ekstern og intern dokumentation og kan supplere støjberegninger og støjkortlægninger.
Som opfølgning på støjkortlægninger eller lydmålinger kan vi hjælpe med at udarbejde en støjhandlingsplan og dermed sikre, at støjproblemerne bliver reduceret.

Støjafhjælpning kan desuden indarbejdes i projekteringsfasen i forbindelse med nyanlæg, udvidelser og ændringer. Fordelen ved at håndtere støjgenerne i projekteringsfasen er, at der digitalt kan afprøves forskellige løsningsforslag til begrænsning og reduktion af støjproblemer. Når løsningerne afprøves inden der bygges, er det nemmere at finde den bedste løsning, både arkitektonisk, miljømæssigt og økonomisk.