Støj fra jernbaner

Vi udfører projektering og niveaufastlæggelse i forhold til støj fra togtrafik.

ÅFs ydelser omfatter både beregning af togstøj i punkter, og egentlige støjkortlægninger.

Vi kan også

  • Beregne den nødvendige dæmpning af facader og vinduerne under hensyntagen til støjens karakter
  • Beregne støjniveauet på facaden
  • Måle facadens luftlydreduktion, det vil sige evnen til at dæmpe støjen
  • Fastlægge det indvendige togstøjniveau i såvel kontor som boligrum
  • Projektere i forhold til bygningsreglementet og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
  • Projektere afhjælpende foranstaltninger som for eksempel støjværn og støjvold