Anlæg for alle typer vejarbejde

Vejomlægninger, parkeringsanlæg, torve, pladser og kloak. ÅF har anlæg til det hele og for det hele!

Anlægsrådgivning

Overalt i Danmark har vi sat vores præg på landsdelene med holdbare, funktionelle og visuelt indbydende vejanlæg, hvor vi har taget os af projekter fra A til Z.

Vores samarbejder spænder over alle faser fra planlægning og projektering til byggetilsyn. Med en grundighed, der går helt i dybden med projekttegninger og udbudsmateriale og naturligvis også Vejdirektoratets regler.

Vi har gennem årene oparbejdet stor erfaring og ekspertise inden for mange forskellige typer anlægsarbejde - fra byggemodning af nye boligområder til belægningsarbejdet på vejudbygninger og stort anlagte parkeringsarealer.

Derfor er vores dialog også helt i øjenhøjde med vores mange samarbejdspartnere, som efterspørger optimal værdiskabelse i hvert eneste led af processen.

ÅF kan hjælpe med anlægsrådgivning til: 

  • Vejanlæg i byområder – Vejanlæg i det åbne land 
  • Baneanlæg/stituneller 
  • Broanlæg 
  • Byggemodning 
  • Kloakanlæg
  • Torve og pladser - Tunnelanlæg