Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse

Allerede ved projekteringen af et nyt byggeri skal aktiviteterne på byggepladsen tilrettelægges, så arbejdsprocesserne glider fremad på den mest rationelle, økonomiske og sikre måde.

Sikkerheden på arbejdspladsen

I ÅF skaber vi fundamentet for gennemførelse af for eksempel bygge- eller anlægsprojekt, så alle regler i arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt. Både i byggefasen og i forbindelse med vedligeholdelse af det færdige byggeri.

I samarbejde med bygherre og fagrådgivere står ÅF for tilrettelæggelse af selve projektets forløb og beskriver, hvordan de enkelte arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi analyserer og vurderer også andre aspekter af byggeprocessen. For eksempel jordens beskaffenhed, højspænding og eventuelle farlige stoffer som asbest og bly.

I praksis indebærer det, at vores arbejdsmiljøkoordinator mødes med alle ansvarlige på byggepladsen under såvel projektering som gennem alle byggeriets faser. Desuden sørger vi for al nødvendig dokumentation, så arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt, og kommunikation og formidling af arbejdsmiljømæssige oplysninger mellem bygherren, arbejdsmiljøkoordinator og de projekterende foregår hensigtsmæssigt og rettidigt.

Den lovpligtige ’Plan for Sikkerhed og Sundhed’ er ikke alene byggeledelsens gode styringsredskab, som sikrer et godt arbejdsmiljø. Den er tilmed en garanti for bedre funktion og nemmere vedligeholdelse i det færdige byggeri.