Brandteknisk rådgivning sikrer fremtiden

I alle moderne bygninger er brandsikring et vigtigt element. Det er et spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed for menneskeliv og sikkerhed for økonomiske værdier.

Brandteknisk rådgivning

Et af principperne bag brandsikring er, at alle anvendte materialer og konstruktionsdele bliver udvalgt, så de forhindrer, at branden spreder sig. Dermed kan man maksimere trygheden for brugerne og reducere brandskaderne på bygningerne.

Brandsikring er således en integreret del af bygningens grundkonstruktion, der beskytter bygningens bærende og adskillende dele i tilfælde af brand. Det er også en forudsætning for en effektiv brandsikring, at aktive brandsikringssystemer som for eksempel sprinkleranlæg fungerer efter hensigten.

Brandrådgivning starter ved projekteringen

Hvis du allerede tidligt i projekteringen inddrager vores brandrådgiver, undgår du, at brandsikringen griber forstyrrende ind i design og funktion af bygningen. Samtidig er du sikret en optimal løsning tilpasset det enkelte byggeri takket være vores systematiske tilgang til brandteknisk rådgivning.

Ydelser indenfor brandteknisk rådgivning

 • Brandstrategirapporter
 • DKV-planer
 • Brandplaner
 • ATEX-vurderinger og klassificeringer
 • Brandfarlige virksomheder
 • Tekniske forskrifter
 • Evakueringsberegninger
 • Tryksætning af trapper
 • Funktionsbaseret byggeri
 • Konstruktioner udsat for brand
 • Optimering af projekter
 • Myndighedsdialog
 • Tredjepartkontrol

Allerede i projekteringsfasen kan vi dimensionere brandventilation, røgskærme og erstatningsluft ved hjælp af blandt andet CFD brandsimulering.

Tag ingeniørerne med på råd

Funktionsbaserede brandkrav giver mulighed for at udforme bygninger mere komplekst. Når vi fokuserer på funktionerne, kan vi indarbejde løsninger til brandsikring, som er tilpasset den enkelte bygning. I tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne skaber vi skræddersyede kvalitetsløsninger, som lever op til fremtidens krav. For eksempel tryksatte trapper, som ÅF har projekteret i højhuse, hvor der er stillet krav om sikkerhedstrapper. Her bliver trappeopgangene tilført frisk luft for derefter at blive holdt fri for dræbende røg- og giftgasser ved hjælp af et kontrolleret overtryk. 

Det sikre valg

ÅF udvikler skræddersyede løsninger inden for alle typer byggeri fra skoler, institutioner, sygehuse og boliger - til butikscentre, kontorhuse og industri. Vi er altid klar med gode råd og projekteringsassistance med en teoretisk brandviden som går helt op til master i brandsikkerhed, samt mængdevis af praktisk erfaring med både konstruktioner og installationer.