Brandteknisk dokumentation

Ved ændring af de administrative bestemmelser i Bygningsreglement blev det fra 2004 muligt for kommunerne at kræve, at en ansøgning om byggetilladelse er bilagt brandteknisk dokumentation.

Brandteknisk dokumentation

Indholdet af den brandtekniske dokumentation er forskelligt fra projekt til projekt, men alle indeholder som minimum en beskrivelse af flugtveje, aktive og passive brandsikringstiltag, samt beredskabets indsatsmuligheder.

En anden del, som kan indgå i dokumentationen, er beregninger af konstruktioner, evakueringsforhold eller tid til kritiske forhold. I ÅF udfører vi både de enkle brandstrategirapporter og de mere omfattende, indeholdende forskellige beregninger.

Er du i en situation, hvor kommunen fremsætter krav om brandteknisk dokumentation, kan vi være behjælpelige med at løse opgaven.