Konstruktionsberegninger

Ved indførelse af de funktionsbaserede brandkrav blev det i 2004 muligt at dimensionere konstruktionerne i bygningerne efter en fuldt udviklet brand, der i DS/EN 1991-1-2 kaldes det parametriske brandforløb.

Der er to metoder til eftervisning af en konstruktions bæreevne under brand:

  1. Opfyldelse af de absolutte (nominelle) krav i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”. BS30, BS60 og/eller BS120
  2. Eftervisning af konstruktionen for et parametrisk brandforløb

De parametriske brandforløb er et alternativ til BS-kravene, der sikrer at konstruktionerne kan modstå en standardbrand (ISO 834) i enten 30, 60 eller 120 minutter. Standardbranden er kraftigere end de brande, der opstår i virkeligheden i et byggeri, hvorfor der kan være noget at spare ved at dimensionere efter et parametrisk brandforløb. Dette gælder hovedsageligt for BS120 konstruktioner. I ÅF udfører vi både de klassiske BS-beregninger, samt konstruktionsberegninger efter parametriske brandforløb.

På nedenstående figur ses et eksempel på en funktionsbaseret brandkurve i forhold til en standardbrand, samt armeringstemperaturen i henholdsvis 30 mm og 40 mm dybde for henholdsvis standardbranden og den parametriske brand i en betonkonstruktion.

I mange tilfælde vil der være besparelser på en BS120-konstruktion ved at dimensionere efter den fuldt udviklede brand.

Ved funktionsbaseret branddimensionering regner man med et brandforløb svarende til de aktuelle forhold i rummet. Man lader alt brændbart materiale i rummet brænde, næret af den ilt, der kan komme gennem åbningerne til brandrummet.

Modsat BS-kravene skal konstruktionselementet ved et parametrisk brandforløb have tilstrækkelig bæreevne gennem hele brandforløbet inklusive afkølingsfasen. Ved for eksempel betonkonstruktioner tager det tid, inden varmen bevæger sig gennem materialet og ind til armeringen, hvilket betyder, at konstruktionen ofte er mest svækket under afkølingsfasen. Konstruktionen bliver således beregnet til at kunne modstå den værst tænkelige brand.

Ved at dimensionere konstruktioner, der skal være BS120 efter et parametrisk brandforløb, er det ofte muligt at spare for eksempel brandgips væk uden at konstruktionens stabilitet bliver forringet.