Risikostyring og risikovurdering

Ved hjælp af risikostyring og risikovurdering kan man opnå et bedre og mere korrekt grundlag for en beslutning.

I forbindelse med et byggeri kan der opstå situationer, hvor det ikke er muligt at opfylde brandkravene på normal vis, eller hvor de normale løsninger er følsomme for små ændringer. I de situationer kan det være nødvendigt at vurdere risici ud fra den konkrete situation. Herved kan man opstille farescenarier og analysere effekten af disse.

En risikovurdering bør foregå så tidligt, at resultatet kan danne grundlag for de brandrelaterede beslutninger.

Ydelser i forbindelse med risikostyring og risikovurdering:

  • Udarbejdelse af hændelsestræ og FN-kurver
  • Identifikation af risici i et konkret projekt eller i en proces 
  • Analyse af risici (estimere hyppighed og konsekvens)
  • Udformning af konkrete planer til håndtering af risici
  • Gennemførelse af multikriterieanalyser