Byggeteknisk rådgivning

En vigtig forudsætning for et velgennemført byggeri er et godt og styret samarbejde mellem alle de projekterende og udførende parter.

Byggerådgivning
ÅF's byggetekniske afdeling kan være behjælpelig med alle faser af byggeriet, lige fra de første skitser til den endelige projektering. Som en naturlig del heraf rådgiver og udfører vi naturligvis også den nødvendige myndighedsbehandling, indhenter tilbud, afholder licitation, rådgiver ved kontraktunderskrivelse samt udfører afleveringsforretning. 
 
Ydelser indenfor byggeteknisk afdeling omfatter blandt andet

Byggeteknik kan være tovholder/samarbejdspartner på alle projekter lige fra mindre renoveringsopgaver til udførelse af meget store byggerier.

Vi skaber grundlaget for et succesfuldt byggeri og lægger stor vægt på at projektet opfylder bygherrens krav samt at bygningskonstruktionerne er løst på en byggeteknisk korrekt og forsvarlig måde.

Udvalgte referencer: