Byggeledelse

Når byggepladsen indtages af kraner, skurvogne, lastbiler og håndværkere af mange slags, skal arbejdsgange og materialeleverancer koordineres, så byggeriet skrider rationelt frem, og byggeriet står klart til aftalt tid.

Byggeledelse og tilsyn

Nybyggeri af høj kvalitet stiller krav om stram og målrettet styring

Vores professionelle byggeledere gennemfører målrettet og effektivt byggeledelse og byggepladsstyring i et konstruktivt samspil mellem projektets parter. Gennem en årrække har vi udført byggeledelse og bygge- og anlægsopgaver af enhver art over hele Danmark, hvor vi er blevet kendt for at have optimering af processer og materialer for øje.

Et velgennemført byggeri til aftalt tid kræver, at alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af en byggeproces koordineres i samarbejde med entreprenør, rådgivende ingeniører og arkitekter. Det kræver en høj grad af planlægning og økonomisk overblik, men for ÅF betyder det også en praktisk holdning til alle arbejdsprocesserne på byggepladsen. Vi forlader hellere end gerne skrivebordet for at overvåge arbejdsprocesserne på byggepladsen.

Som bygherrens repræsentant på byggepladsen sikrer vi tryghed i udførelsesperioderne gennem klar og entydig kommunikation samt kontrol og overvågning af tid, økonomi og kvalitet.

Byggetilsyn / Fagtilsyn

ÅF råder over erfarne bygge- og entrepriseledere til såvel små som store opgaver. Tilsynet varetages på alle niveauer på egne projekter og på projekter udført af eksterne rådgivere.

Aflevering

Inden byggeriet overdrages til bygherren, udfører vi mangelgennemgang af byggeriet og udarbejder mangellister. Når udbedringerne er udført, kan byggeriet afleveres til bygherren.