Idé, skitse og projektering

Det er først, når bygningen står færdig, at den for alvor skal stå sin prøve. Det er nu, at den skal være de naturlige rammer for liv, arbejdsliv og trivsel.

Ideoplæg og projektering
Indretning og kompletering af rum indgår naturligt som en del af byggerådgivningen hos ÅF, hvor vi sidder parate til at skabe den mest hensigtsmæssige indretning og rumopdeling til for eksempel kontor, lager, industri eller butikscenter. Her er form, funktion og de rigtige elementer i fokus, og arbejdsprocessen sker i et tæt samarbejde.
 
Hos os er indretningens muligheder og udfordringer præget af god solid ingeniørtankegang, hvor sikkerhed og veludført praksis er i centrum.
 
Indretning handler om den mest funktionelle brug af bygningen - ude som inde - og breder sig til andre områder som for eksempel akustik og brand. Med en bred vifte af kompetencer i huset, der kan samarbejde på kryds og tværs, kan vi skabe de mest optimale rammer i bygningen.
 
Projektering drejer sig imidlertid ikke blot om bygningens indre faste interiør. ÅF arbejder også med et bredt felt af bygbare løsninger til for eksempel tage, facader og klimaskærme. Her undersøges og beregnes forhold som tæthed, isoleringens U-værdi og afvanding nøje, så lovgivningens krav kan følges til punkt og prikke.