Energimærkning

En energimærkning skal fremme besparelser og energieffektivitet samt synliggøre energiforbruget i bygninger og boliger. Herved bliver ejer/køber i stand til at træffe beslutninger om eventuelle energiforbedringer.

Hos ÅF har vi dygtige medarbejdere, som udfører energimærker for både store erhvervsbygninger, store flerfamiliehuse, parcelhuse og rækkehuse.

Vi er altid behjælpelige med svar på spørgsmål til, hvordan energimærkning fungerer, hvis der ønskes en pris på en energimærkning eller lignende.

I vores brochure giver vi en overordnet orientering om, hvornår bygninger skal energimærkes, og kort om hvordan og ud fra hvilke forudsætninger disse energimærker udføres.

En energimærkning udføres typisk i følgende rækkefølge; der indgås en aftale med en konsulent – konsulenten besigtiger den aktuelle bygning – konsulenten udarbejder energimærket og indberetter til energistyrelsens server – bygningen er mærket og energimærket fremsendes til bygningens ejer. Ved nybyggeri skal ejer indsende energimærket, i forbindelse med færdigmelding.

Boliger

Nedenstående billeder viser nogle af de boliger, vi har energimærket gennem tiden, fra de almindelige parcelhuse eller rækkehuse, til de mere specielle og store huse, som stadig hører under kategorien parcelhuse. 

Energimærkning af boliger

Boliger kan energimærkes ved normal fremgangsmetode med besigtigelse, som nævnt højere oppe, eller de kan energimærkes uden bygningsgennemgang, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Ved energimærkning uden bygningsgennemgang, også kaldet automatmærker, er processen noget hurtigere, da disse udføres uden besigtigelse af bygningen, og det er begrænset hvor meget tekst der skal skrives, da et automatmærke udføres ud fra en standardrapport på baggrund af bygningens BBR oplysninger. Dette betyder til gengæld også, at der ikke tages hensyn til eventuelle energiforbedringer som er udført på bygningen. Automatmærker kan udføres ved eksisterende huse under 25 år, dog ikke ved nybyggeri.

Erhverv og flerfamiliehuse

Nedenstående billeder viser et udvalg af de flerfamiliehuse og erhvervsbygninger vi har energimærket. Der ses eksempler på spændende boligkomplekser, fabriksbygninger samt store og små kontorkomplekser. 

Energimærkning af erhverv

Erhverv og flerfamiliehuse kan altid kun energimærkes ved normal fremgangsmetode med besigtigelse. Dette skyldes, at flerfamilie og erhvervsbygninger typisk vil have noget større ventilationsanlæg, installationer osv., end man vil se i parcelhuse. Her vil en besigtigelse være nødvendig, for at kunne sikre sig rigtigheden af energimærket.