Energirådgivning

Energiforbruget relateret til danske bygninger udgør over halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark! Derfor er der store potentielle energibesparelser i både den eksisterende bygningsmasse og i nybyggeriet - besparelser, der er en direkte gevinst i privat- og samfundsøkonomien.

Energirådgivning

Energioptimering til gavn for miljø og driftsregnskab

Energioptimering af bygninger betyder bedre bygninger – og bedre driftsøkonomi med lavere udgifter til både energi og vedligeholdelse. I samarbejde med vores energikonsulenter kan du nedbringe dit energiforbrug og CO2-udslip. Vi hjælper dig med at optimere energiforbruget til opvarmning, køl, ventilation og lys i bygninger og produktion, hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovation.

Erfaringerne viser, at energioptimering når i mål, når emnet prioriteres og organiseres, både i idéoplægsfasen, og hele vejen igennem alle byggeriets faser.

Fra et enkelt vindue til certificeret Green Building byggeri

Energioptimering har længe været et kerneområde for os. Vi arbejder målrettet på at optimere energiforbruget i bygninger med både enkle og komplekse installationer.

I tæt samarbejde med brugerne og ejernes driftsansvarlige har vi gennemført et meget stort antal optimeringsprojekter, hvor der er opnået store energibesparelser med kort tilbagebetalingstid. For eksempel ved at projektere tætte konstruktioner og højisolerede vægge, som minimerer behovet for opvarmning. Eller ved at indsætte effektive vinduer med højisolerede karme og differentierede termoglas, så solen kan varme huset op om vinteren. Eller ved at tænke i alternative energikilder som solceller og jordvarme.

Vi har også projekteret certificerede Green Building-bygninger, som lever op til de højeste standarder inden for energieffektivitet, vandforbrug, indeklima og affaldssortering.