Bygningssimuleringer

Bygningssimuleringer er i dag blevet en naturlig ydelse i forbindelse med projekteringsforløbet af ethvert byggeprojekt.

Klarlæg indeklima og energiforbrug før huset er bygget

De fleste forbinder bygningssimuleringer med eftervisning af, at det termiske indeklima er overholdt. Men bygningssimuleringer kan anvendes til langt mere. Jo bedre du kan simulere din bygning, inden du starter dit byggeri op, jo flere penge kan du spare.

State of the art simuleringsværktøj

Med simuleringsværktøjet IES-VE tilbyder ÅF indeklimasimuleringer og detaljerede beregninger af energiforbruget på unikke byggerier med mange rum og kompleks geometri. Bygningerne bliver modelleret op med de faktiske ventilationsanlæg og styringsparametre, så modellen bliver så virkelighedstro som muligt. Dermed kanr optimeres på både komponenter og styringsstrategi.

Det er ikke kun ved nybyggeri, at bygningssimuleringer finder anvendelse. Også ved renoveringer kan en simulering være en del af beslutningsgrundlaget for, hvilke tiltag der er rentable og derfor skal igangsættes. Det er let at afprøve en mængde forskellige tiltag i modellen, se effekten - og derefter træffe en fornuftig beslutning på et oplyst grundlag.

Fordelen ved en simulering i IES-VE frem for en energiberegning i Be10 eller et energimærke er, at simuleringen får mange flere detaljer med. Dels regner IES-VE på timebasis, hvor de to andre regner med måneds-middelværdier. Dette gør, at en simulering i IES-VE indeholder langt flere detaljer.

Det vigtigste punkt er dog, at IES-VE kan medregne brugeradfærd, hvilket er en stor fordel i forhold til Be10, da brugeradfærden har meget stor indflydelse på det samlede energiforbrug.