Termografering

Termografering er blevet et meget kendt og anvendt værktøj i den daglige paksis indenfor energirådgivning. Termografering kan anvendes til flere forskellige opgaver. Blandt de vigtigste opgaver kan nævnes kontrol af konstruktionssamlinger, fejlsøgning og lokalisering af skjulte varmerør, samt utætheder i klimaskærmen, som kan medføre et større varmetab.

Termograferingen anvendes i forbindelse med trykprøvning af nybyggeri til kontrol af konstruktionssamlinger. Under en trykprøvning påføres bygningen skiftevis et over- og undertryk, herved forstærkes utæthederne i bygningens klimaskærm. Bliver trykprøvningen udført på en kold vinterdag, vil utætheder og kuldebroer fremstå tydeligt på et termografibillede.

I forbindelse med en renoveringsopgave kan det være problematisk at bryde et betongulv op uden at have kendskab til underliggende eller indstøbte rør. Det kan for eksempel være indstøbte rør til gulvvarme, som man ikke ønsker at ødelægge i processen. Ved at sikre et stort flow gennem rørene er det muligt at lokalisere rørføringen med et termografikamera.

Når bygningen er opført og skaden er sket, kan det være en næsten umulig opgave at finde årsagen til trækgener, kuldenedfald og et varmeforbrug, som overstiger det forventede niveau. Det er typiske problemstillinger, som først kan konstateres, når beboerne er flyttet ind. Det er sjældent en løsning at skille bygningen ad i håb om at finde nogle konstruktionsmæssige fejl. En proces som i øvrigt er til stor gene for beboerne.

ÅF har den teoretiske viden og den nødvendige erfaring, så tag os med på råd, og lad os vise dig den rette vej.