Indeklima

I Danmark tilbringer mennesker meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.

Indeklima

Indeklima har alle en mening om

De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer og træk, dårlig luftkvalitet, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold. Det mærkes på både trivsel og sundhed, og på arbejdspladserne kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende produktivitet.

Ved indeklimatest, målinger og simuleringer kan vi i ÅF allerede ved igangsættelsen af byggeriet i tæt samarbejde med bygherren designe og dimensionere det indeklima, som giver trivsel og en pålidelig driftssikkerhed. Takket være vores mange kompetencer i samme hus har vi det store overblik, når forhold som for eksempel temperatur, luftkvalitet, lyd og lys skal afstemmes til brugernes fulde tilfredshed og med væsentlige driftsbesparelser på de elektriske installationer.

Det bedst mulige udgangspunkt for optimering af for eksempel ventilationsanlæg, belysning og andre tekniske installationer starter, når byggeriet starter. Med bygherrens og rådgiverens fastlæggelse af designkriterier og byggeriets ønskede funktionalitet på tegnebordet kan vi nemlig sikre det ønskede indeklimaniveau og reducere energiforbruget i årene fremover.

Vi tilbyder både bygherrerådgivning og projektering og en lang række avancerede indeklimaundersøgelser, herunder analyser og vurderinger af dagslys, luftkvalitet, temperaturer og CO2 koncentration.