Fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvampe kan forekomme i alle former for byggeri både i gamle og nye huse samt i skjulte og lukkede konstruktioner. Skimmelsvampe trives ved høj fugtighed.

Forundersøgelser og rådgivning

Skimmelsvampe kan forekomme i alle former for byggeri både i gamle og nye huse samt i skjulte og lukkede konstruktioner. Skimmelsvampe trives ved høj fugtighed.

I forbindelse med de seneste årtiers udvikling indenfor byggeri med skærpede krav til bygningernes tæthed overser mange af os vigtigheden af god ventilation af rummene. Vi glemmer at lufte ud op til flere gange i døgnet.

Det er vigtigt at få byggeriet undersøgt ved mistanke om skimmelsvampe og eventuelle lugtgener eller sygdomssymptomer såsom allergi, tørre slimhinder, hovedpine mm.

Fugt og skimmelsvamp

Ydelser indenfor fugt og skimmelsvamp

  • Forundersøgelser 
  • Bygningsgennemgang
  • Udtagning af prøver
  • Elektronisk måling af byggeriets luftfugtighed
  • Laboratorieundersøgelser af prøver
  • Udførelse af handlingsplan for renovering

Undersøgelse af bygningen

Ved mistanke om skimmel foretager vi indledningsvis en forundersøgelse, som typisk er en undersøgelse af bygningens konstruktioner, vinduer, installationer, udluftningsforhold mv. for at klarlægge, om der kan være bygningsmæssige årsager til skimmelvækst.

Efterfølgende foretager vi en elektronisk måling, sædvanligvis over et ugeforløb, af temperaturer og fugtighed, som således vil vise boligens brugsmønster og dermed om årsagerne skyldes manglende opvarmning eller udluftning.

Afhjælpning af problemet

Når årsagerne til skimmelvæksten er fastslået, kan det i enkelte tilfælde, alt efter omfang, være nødvendigt at udtage prøver til laboratorieundersøgelser for artsbestemmelse, så vurdering af nødvendig renovering kan iværksættes.

Oftest viser det sig, at skaderne er begrænsede og at en afhjælpning kun består i nødvendig afrensning og bortskaffelse af de skimmelangrebne overflader samt en helt afgørende indsats mod årsagerne til fugtophobningen.