Luft, temperatur og lys

Forhold som temperatur, luftkvalitet, lyd og lys er de primære parametre, når et indeklima skal kategoriseres, og parametrene har stor indflydelse på brugernes tilfredshed.

Godt indeklima lønner sig

Forskning viser, at et godt indeklima er vejen til højere produktivitet og mindre sygefravær. Udgifterne til lønninger overstiger let udgifterne til bygningens drift og vedligeholdelse. På længere sigt lønner det sig derfor at investere i et godt indeklima.

Det er vigtigt, at bygherre og rådgiver fastlægger designkriterierne og byggeriets ønskede funktionalitet på et tidligt tidspunkt i projektforløbet. Herunder vedrører overvejelser omkring bygningens udformning, indretning og valg af bygningsmaterialer. Herigennem opnås det bedst mulige udgangspunkt for den videre projektering af byggeriet. På denne baggrund optimeres ventilationsanlægget, belysningen og andre tekniske installationer, hvorigennem bygherren kan reducere sit energiforbrug men samtidig sikre det ønskede indeklimaniveau. I denne forbindelse tilbyder vi at indarbejde individuelle ønsker og behov, resulterende i et individuelt tilpasset indeklimakoncept.

I ÅF tilbyder vi både bygherrerådgivning og projektering. Derudover tilbyder vi en lang række andre ydelser relateret til indeklima, herunder analyser og vurderinger.