Radon

Radon findes overalt i jorden i varierende mængder afhængig af de geologiske forhold. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages.

Radon er en gasart som via sprækker og revner trænger ind i husene. Radon er medvirkende til en øget risiko for kræftsygdomme.
For at konstatere omfanget af radon i boligen, udføres en radonmåling, som viser indholdet af radon målt i becquerel pr. kubikmeter (Bq/m³). I Bygningsreglementet (BR10) er der i dag krav om fjernelse af radon, som betyder, at indholdet af radon indendørs ikke må overstige 100 Bq/m³.
 
I ÅF tilbyder vi anvisninger og løsninger på, hvordan bygningskonstruktioner mod undergrunden kan gøres lufttætte.