Støj og akustik

Indeklimaet er vigtigt overalt, hvor mennesker opholder sig. Det gælder i hjemmet, i børnehaven, på skolen og i sportshallen. Det er også vigtigt, at vores indkøbscentre og arbejdspladser har et godt indeklima. Alle steder kræves der gode forhold og krav omkring ventilation, fugt, støv, lys og støj, for at ophold er sundt og behageligt.

Det nye bygningsreglement BR10, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har skærpet kravene til indeklimaet overalt. Det gælder også de akustiske krav til indeklima for arbejdslokaler i produktionsvirksomheder, skoler og institutioner, såvel som til private boliger.

Bygnings- og rumakustik

Rumakustik betegner lydens udbredelse i rum. De vigtigste begreber er absorption, efterklangstid og taleforstålighed. Absorption er bygningsmaterialernes evne til at trække lyd ud af rummet. Det hænger nøje sammen med efterklangstiden, som er målet for, hvor længe en lyd ”hænger” i rummet efter at støjkilden er stoppet. Efterklangstid og absorption hænger også sammen med taleforstålighed, et mål for hvor godt ønsket lyd fremstår tydeligt og klart. Jo kortere tid lyden hænger i rummet, jo tydeligere fremstår den ønskede lyd eller tale. Det er vigtigt at efterklangstiden i det enkelte rum er tilpasset anvendelsen, da den ellers giver forringet taleforståelighed og højere støjniveauer.

Bygningsakustik er lydens udbredelse mellem rum, også kaldet bygningstransmitteret støj, det vil sige lydens evne til at trænge gennem vægge og gulv. Der måles luftlydisolation og trinlydniveau, som henholdsvis udtrykker evnen til at reducere støj fra et rum til et andet, og evnen til at reducere vibrationer, bankelyde og trinstøj mellem rum.

Læs mere om akustik